Ο τίτλος και το λογότυπο – παλαιό και νέο - παλαιό λογότυπο
λογότυπο
της ΝΕΑΡΧΟΣ / NEARCHUS, είναι εμπνευσμένα από τη πρώτη απόπειρα κατάδυσης, με τη χρήση του καταδυτικού κώδικα ανοιχτά των Λιβυκών ακτών, από τον Μ. Αλέξανδρο και τον ναύαρχο του, Νέαρχο.

έκδοση Μ. Αλεξάνδρου
ολλανδική γκραβούρα

Από της ίδρυσης της η ΝΕΑΡΧΟΣ, στόχευσε στην ανταγωνιστική της συμμετοχή στην αγορά, ως ένας νέου τύπου ιδιωτικός φορέας, προσαρμοσμένος στις σύγχρονες απαιτήσεις του κλάδου. Παραμένοντας σταθερά σε αυτό τον προσανατολισμό, παρακολουθώντας και συμμετέχοντας στις δραστηριότητες αιχμής, στην έρευνα, την καινοτομία και τις νέες τεχνολογικές εφαρμογές, στοχεύουμε στη διατήρηση και αναβάθμιση της θέσης και των υπηρεσιών της, στην αγορά.

Kύριος σκοπός και επιδίωξη για τη NEARCHUS, αποτελεί η αποτελεσματική συμμετοχή της ως:

01

Η ΝΕΑΡΧΟΣ,

ιδρύθηκε το 2006 ως αποτέλεσμα της εξειδίκευσης της εταιρίας...

Η ΝΕΑΡΧΟΣ

Η ΝΕΑΡΧΟΣ, ιδρύθηκε το 2006, ως αποτέλεσμα της εξειδίκευσης της εταιρίας Alpha MENTOR ΕΠΕ (έτος ίδρυσης 1994) στους τομείς του Περιβάλλοντος, της Αλιείας και της Εκτροφής Υδρόβιων Οργανισμών (Υδατοκαλλιέργεια) και της συνεχούς αύξησης της ζήτησης των υπηρεσιών της. Η μακροχρόνια εμπειρία και τεχνογνωσία του εμπνευστή της και κύριου μέτοχου της, Στράτου Καμπούρη, στα θέματα σχεδιασμού, μελέτης και υποστήριξης της θεσμικής και διοικητικής ωριμότητας έργων και δραστηριοτήτων, καθώς και η τεχνογνωσία της Alpha MENTOR στην υποστήριξη επενδυτικών και επιχειρησιακών σχεδίων, με υπηρεσίες υποστήριξης one shop stop, αποτέλεσαν ένα ασφαλές υπόβαθρο για το σχεδιασμό και τη λειτουργία της ΝΕΑΡΧΟΣ. Παράλληλα έργα που είχαν ήδη υλοποιηθεί και έργα τα οποία βρίσκονταν σε εξέλιξη, - όπως πχ αδειοδοτήσεις μονάδων υδατοκαλλιεργειών, κέντρα αποστολής, χωροθέτηση δραστηριοτήτων, κα – πέρασαν στην εμπειρία και αρμοδιότητα της ΝΕΑΡΧΟΣ. Πλέον όλων αυτών και η διαθεσιμότητα του πελατολόγιου της Alpha MENTOR ΕΠΕ, αποτέλεσαν μία ασφαλή αναγνωρισιμότητα και διευκόλυναν καθοριστικά την είσοδο της ΝΕΑΡΧΟΣ στην αγορά.

02

Στη συνέχεια

προστέθηκαν στις παρεχόμενες υπηρεσίες και δράσεις...

Στη συνέχεια

Στη συνέχεια προστέθηκαν στις παρεχόμενες υπηρεσίες και δράσεις, η προσφορά τεχνολογικών εφαρμογών, η ανάπτυξη δράσεων έρευνας και καινοτομίας, η εισαγωγή νέων μεθόδων και σύγχρονων εφαρμογών, έως και την εκδοτική δραστηριότητα για την εκλαίκευση της επιστήμης. Η ΝΕΑΡΧΟΣ κατάφερε να ταυτίζεται με το νέο, το σύγχρονο και το καινοτόμο, στους τομείς δραστηριότητας της. Ο σχεδιασμός νέων ειδών οργανισμών εκτροφής, όπως είδη ψαριών, καρκινοειδών, εχινόδερμων, κα, η ανάπτυξη κλειστών κυκλωμάτων γλυκού και θαλασσινού νερού, η είσοδος και χρήση βυθιζόμενων κλωβών ανοιχτής θάλασσας, η παροχή υπηρεσιών της στο υψηλότερο επίπεδο της δημόσιας διοίκησης, κα, χαρακτήρισαν τη ΝΕΑΡΧΟΣ, ως ένα ανταγωνιστικό και αξιόπιστο φορέα, ο οποίος προσφέρει και ικανοποιεί τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς.

Από το σχεδιασμό ίδρυσης της και καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας της, προσφέρθηκε το σύνολο της εμπειρίας της και τεχνογνωσίας της σε νέους επιστήμονες. Το σύνολο των απασχολουμένων, αφορούσε νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας από την ακαδημαική μόρφωση και με απουσία οποισδήποτε εμπειρίας από την αγορά εργασίας. Περισσότεροι επίσης των είκοσι φοιτητών ολοκλήρωσαν τη πρακτική τους άσκηση. Η επιλογή αυτή, έχει αναδείξει τη ΝΕΑΡΧΟΣ, σε ένα σταθερό πόλο προσέλκυσης του ενδιαφέροντος φοιτητών και νέων επιστημόνων.

03

Το 2016

δέκα περίπου χρόνια από την ίδρυση της, η ΝΕΑRCHUS...

Το 2016

Το 2016, δέκα περίπου χρόνια από την ίδρυση της, η ΝΕΑRCHUS, κατανοώντας ότι έκλεισε ένας κύκλος της δραστηριότητας της, συνεχίζει τη δράση της σε ένα αναβαθμισμένο επιχειρηματικό περιβάλλον, αναδιατάσοντας το δυναμικό της, επιτέλους με ένα ευρύτερο αριθμό συνεργατών, με νέες συνεργασίες από το εσωτερικό και το εξωτερικό, με τη πλούσια εμπειρία που διαθέτει και τη φρεσκάδα των νέων συνεργειών της. Στόχος μας, είναι οι συνεργάτες μας, να συναρπάζονται από το αντικείμενο ενασχόλησης τους.

Μπορούμε να εκτιμήσουμε, ότι εκπληρώσαμε το στόχο μας, να είμαστε μία εταιρία με ταυτότητα και ποιότητα. Εχουμε υποστηρίξει πολύ μεγάλο αριθμό έργων, απέχουμε από επιλογή μας όμως να χαρακτηριζόμαστε "ειδικοί". Αντιθέτως, συνεχίζουμε με επιμονή, να μαθαίνουμε, να μαθαίνουμε .........εκτιμώντας ότι αποτελεί το μοναδικό ασφαλή δρόμο για να είμαστε χρήσιμοι στους πελάτες μας και μαζί με τη ταυτότητα και τη ποιότητα, να διασφαλίζουμε και την αξιοπιστία μας.

04

Στην νέα περίοδο που διανύουμε

κατανοώντας ότι η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών απαιτεί επιχειρηματικές δομές που εξασφαλίζουν συμπληρωματικότητα...

Στην νέα περίοδο που διανύουμε

Στην νέα περίοδο που διανύουμε , κατανοώντας ότι η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών απαιτεί επιχειρηματικές δομές που εξασφαλίζουν συμπληρωματικότητα, η ΝΕΑRCHUS πορεύεται υπό την αιγίδα της Alpha MENTOR και ως αυτοτελής διεύθυνση, στοχεύουμε στην συνολική αναβάθμιση των υπηρεσιών μας και των προιόντων μας, με σταθερό προσανατολισμό στην καινοτομία και τις σύγχρονες εφαρμογές. Ενας στόχος ο οποίος απαιτεί όραμα, υψηλή ευθύνη και συνεργάτες που να εμπνέονται στην καθημερινή τους απασχόληση.

Το πρώτο και μοναδικό βιβλίο για τους οργανισμούς των εσωτερικών υδάτων

Το βιβλίο "Ψάρια και Οργανισμοί Εσωτερικών Υδάτων της Ελλάδας" έρχεται να καλύψει μια μακροχρόνια απουσία ενός επιστημονικά τεκμηριωμένου Οδηγού για την πλειονότητα των ζωικών υδρόβιων οργανισμών που απαντούν στις λίμνες, στα ποτάμια και στις πηγές της Χώρας μας. Συμβάλλει στη σύνδεση και ανάδειξη της σημαντικής διαχρονικά επιστημονικής γνώσης που έχει παραχθεί, με τις σύγχρονες και επίκαιρες ανάγκες για δράσεις προστασίας των βιολογικών πόρων. Επιδιώκει στη συνάντηση αυτών που κατ' επάγ­γελμα και με γνώση ασχολούνται με τα εσωτερικά ύδατα, αυτών που κατ' επάγγελμα τα χρησιμοποιούν χωρίς επαρκή γνώση και αυτών που από ιδιαίτερη ευαισθησία και ευθύνη γνωρίζουν το βιολογικό πλούτο τους και την ανάγκη προστασίας τους.

Κεντρική διάθεση: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κατάστημα: "ΛΟΓΟΤΥΠΟΣ" ΑΠΘ τηλ: 2310 991193 κ 996000 email:sales-logotypos@auth.gr

εξώφυλλο βιβλίου
 • Εξώφυλλο Βιβλίου
 • εικόνα από το βιβλίο
 • εικόνα από το βιβλίο
 • εικόνα από το βιβλίο
 • εικόνα από το βιβλίο
 • εικόνα από το βιβλίο
 • εικόνα από το βιβλίο

Αναμένεται η έκδοσή του στο δεύτερό μισό του 2017

H συναρπαστική Ιστορία της Αλιείας στο διάβα της ανθρώπινης δραστηριότητας, επικεντρωμένη στη περίοδο από την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους και έως της ένταξης της Χώρας στην ΕΟΚ, ξετυλίγεται σε περισσότερες από 600 σελίδες, συνοδευόμενη από αρχειακό και ανέκδοτο υλικό και από αφηγήσεις των ίδιων των πρωταγωνιστών της και του περιβάλλοντος τους. Η αλιεία στα θαλάσσια και τα εσωτερικά ύδατα, η οστρακοαλιεία και οι πρώτες δραστηριότητες στην εκτροφή υδρόβιων οργανισμών, διηγούνται την ιστορία τους, αφηγούνται τις πολιτικές που τις διαμόρφωσαν και αξιολογούνται ως προς τις πολιτικές που και σήμερα εφαρμόζονται. Οι ένθετες αναφορές –για την ίδια περίοδο- στην Ιστορία της Αλιείας, στο Θερμαϊκό κόλπο και στα εσωτερικά ύδατα της Μακεδονίας, ξεδιπλώνουν γνωστές και άγνωστες στιγμές του πολιτικού και κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή, που διαμόρφωσε τις εξελίξεις και στην αλιεία.

Η Ιστορία της Αλιείας, αποτελεί οργανικό τμήμα και μέρος της σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας και η εργασία αυτή, επιδιώκει επιπλέον να συμβάλει και στη δημιουργία κινήτρων για την ευρύτερη αλλά και την εξειδικευμένη ενασχόληση ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων με αυτήν.

εξώφυλλο βιβλίου

Επικοινωνια

Για οποιοδήποτε ενδιαφέρον σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας!

nearchusgp@outlook.com

 • +302310327067

 • +306973313622

 • Μ. Αλεξάνδρου 28, Πυλαία 55535,
  Θεσσαλονίκη